רישום לקייטנות

ההרשמה לקייטנה תיפתח במהלך חודש מאי

המחיר הנקוב באתר הרישום הינו המחיר לרישום מוקדם עד לתאריך 30/5/19.
המחיר נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת

נתראה ב"מרחבים"


לינק לאתר הרישום